Sự hoàn hảo là một hành trình

Bất cứ khi nào bạn làm một điều gì mới, bạn có thể thoải mái nghĩ rằng mình sẽ làm nó không tốt. Bạn sẽ cảm thấy vụng về và lúng túng lúc đầu. Bạn sẽ cảm thấy không thích hợp và kém cỏi. Bạn sẽ cảm thấy mình thiếu năng lực. Nhưng đây chính là cái giá mà bạn phải trả trước khi đạt được sự hoàn hảo, và cái giá đó đó thường liên quan đến quá trình hoàn thiện một kỹ năng khó khăn nào đó bạn cần rèn luyện.
Kiến thức là sự tích lũy, bạn càng đọc, càng học tập nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy tự tin ở khả năng hoàn thành công việc của mình. Hãy thực hành những điều bạn học được ngay khi có cơ hội. Bạn càng thực hiện điều mình học được nhiều bao nhiêu, thì bạn càng nhanh chóng thông thạo bấy nhiêu.
Mỗi khi bạn nghe được một ý tưởng hay, hãy hành động theo ngay. Một người có thể lắng nghe một ý tưởng và hành động theo nó ngay sẽ có giá trị hơn một người nghe cả trăm ý tưởng mà không chịu hành động.

Hãy hạ quyết tâm, bất cứ điều gì mà người khác có thể làm, trong phạm vi hợp lý, bạn cũng có thể làm được. Điều gì người khác có thể đạt được thì bạn cũng có thể đạt được, chỉ cần bạn xem nó là một mục tiêu và làm việc nỗ lực để đạt được điều ấy. Không có giới hạn nào mà bạn không thể vượt qua.