Jum lá cọ – MS0556D

520k 350k

Vải lụa in 3D, có lớp lót

màu đỏ trắng như hình

4 size: S, M, L, XL