Đầm xòe hoa tay loe-MS0576D

420k 295k

Vải vol hàn, có lớp lót

2 hoa như hình

3 size: M, L, XL