Đầm xòe hoa tay lỡ-MS0593D

420k 315k

Vải vol chiffon có lớp lót

2 hoa như hình, có 2 túi sườn

3 size: M, L, XL