Đầm xòe hoa mùa thu -MS0500D

420k 310k

Vải vol tằm, có lớp lót

2 hoa như hình

3 size: M, L, XL