Đầm vol phối bèo duyên dáng- MS0532D

440k 345k

Vải vol hàn

2 màu như hình

3 size: M, L, XL