Đầm suôn phối nơ điệu đà – MS0531D

380k 280k

Vải tuyết mưa

màu đỏ đô, có 2 túi sườn

3 size: M, L, XL