Đầm đuôi cá hoa sang trọng-MS0511D

410k 310k

Vải vol Châu tol, có lớp lót

4 size: S, M, L, XL
màu như hình