ĐỒ BỘ MẶC NHÀ – MS03

250k 145k

VẢI LỤA HÀN CAO CẤP, CO GIÃN NHẸ

2 MÀU: ĐEN HỌA TIẾT, XANH NÂU HỌA TIẾT

SIZE 2: CÂN NẶNG TỪ 46- 55KG

SIZE3: CÂN NẶNG TỪ 55-65KG

Danh mục: